QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Dưới đây là những quy định về hình thức thanh toán khi khách hàng mua hàng tại Tổng Kho Tấm Lợp Lấy Sáng Skybuild Plus:

  • Thanh toán bằng tiền mặt

Khi hàng hóa giao đến địa chỉ giao hàng, khách hàng thanh toán số tiền theo Phiếu giao hàng cho nhân viên giao hàng hoặc thanh toán ngay tại văn phòng chúng tôi khi đặt hàng.

  • Thanh toán chuyển khoản

Áp dụng khi hàng hóa đến địa chỉ giao hàng, khách hàng chuyển khoản số tiền theo số tài khoản công ty theo Phiếu giao hàng, hoặc thanh toán ngay tại văn phòng chúng tôi khi đặt hàng.

Tài khoản ngân hàng công ty: CÔNG TY TNHH SKYBUILD PLUS

Số tài khoản: 1013852391 tại Vietcombank Biên Hòa