Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Website này được công ty TNHH SkyBuild Plus quản lý. Thông tin cá nhân quý khách sẽ được sử dụng trong nội bộ công ty chúng tôi khi liên hệ đặt hàng qua website: www.coolmax-pc.vn

 • Thông tin cá nhân của quý khách mà chúng tôi thu thập bao gồm:
 • Tên người liên hệ (cá nhân/tổ chức)
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ giao hàng
 • Thông tin công ty bao gồm tên giao dịch đầy đủ, địa chỉ, mã số thuế
 • Địa chỉ giao dịch

Trong trường hợp phát hiện những hành vi sử dụng trái phép thông tin, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết kịp thời.

 • Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho việc liên hệ, giao hàng  và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua và sử dụng sản phẩm. Cung cấp những thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Thực hiện khảo sát khách hàng. Thực hiện nhiệm vụ quảng bá về sản phẩm và dịch vụ đến với tất cả khách hàng của SkyBuild Plus.

 • Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty TNHH SkyBuild Plus sẽ lưu trữ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu nhập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 • Phương thức và công cụ để quý khách tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu coolmax-pc.com thực hiện.

 • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của quý khách khi quý khách sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rằng quý khách rất quan tâm đến việc những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi có được bảo mật hay không. Và chúng tôi luôn mong muốn quý khách an tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cam kết bảo mật thông tin để quý khách có trải nghiệm tốt nhất khi mua sản phẩm  với sự tin tưởng hoàn toàn.

Qua Chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi mong muốn quý khách hiểu được việc chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật thông của quý khách.